vve-beheer-gebouw-1.jpg
vve-beheer-gebouw-2.jpg
vve-beheer-gebouw-3.jpg
vve-beheer-gebouw-4.jpg

VvE Beheer Wiendels
Vlamoven 34
Postbus 2145
6802 CC Arnhem

Tel.   026 - 36 33 666

Email: 
info@vve-wiendels.nl

Website: 
www.vve-wiendels.nl

Kvk 09167703
BTW nr. NL8175.92.908.B01

Mijn VvE login:Wat is een VvE

VVE staat voor Vereniging van Eigenaren.
Wie eigenaar van een koopappartement is, wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Dat lidmaatschap is een wettelijke verplichting.
Pas als u uw appartement (en daarmee het appartementsrecht) hebt verkocht én de overdracht aan de nieuwe eigenaar door de notaris is geregeld, bent u geen lid meer van de VvE.

Wat doet een VvE?
De VVE behartigt de gemeenschappelijke belangen van woning- en winkeleigenaren in een gebouw en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de bijbehorende grond.

Samenstelling van een VvE

Algemene ledenvergadering (ALV)
Dit is het hoogste orgaan binnen de VvE.
Meestal wordt uit de leden een voorzitter gekozen die de vergadering dient te leiden.
De bestuurder zal de besluiten die in de vergadering worden genomen uitvoeren.
Alle eigenaars dienen zich te houden aan de besluiten genomen in de ALV.
Het is wettelijk verplicht om minimaal éénmaal per jaar een ALV te houden.

Het bestuur
De bestuurder (voorheen administrateur) wordt door de vergadering van eigenaren benoemd (of ontslagen). De gekozen bestuurder voert de besluiten uit die tijdens de vergadering van eigenaren zijn genomen.
De bestuurder kan een appartementseigenaar zijn echter, bij de meeste VvE’s wordt dit uitbesteed aan een administratiekantoor of een makelaar.

Actueel

back top